Telefon
0 850 888 95 86
E-Posta
ipyd@ipyd.org
TR | ENG
Türkiye’de Proje Başarısı Ölçümleri Üzerine, Sabahattin Zaim Üniversitesi Çalışması

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Yüksek Lisans Tezi için hazırlanan bu çalışma ile projelerin başarı ile tamamlanma oranlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden Dr. Öğretim Görevlisi Canser BİLİR ve Elif YAFEZ'in hazırladığı çalışma detaylarını aşağıda bulabilirsiniz, kendilerine yaptıkları çalışma için teşekkür ederiz.

 

Türkiye’de Proje Başarısı Ölçümleri Araştırması
Türkiye’de, farklı sektörler ve farklı ölçeklerde gerçekleştirilen projelerin, başarı düzeylerinin ölçülmesi amacıyla 320 projelerden elde edilen veriler, İstanbul S. Zaim Üniversitesi’nden Dr. Canser Bilir ve Elif Yafez tarafından incelenmiştir. Proje verileri; çoğunlukla proje yöneticileri, proje sponsoru ve çekirdek ekip üyeleri gibi proje ile doğrudan ilgili çalışanlardan anket yöntemi ile elde edilmiştir. Elde edilen sonuçların özeti aşağıda yer almaktadır.

Genel Başarı Oranı:

Sektörel olarak ise başarılı tamamlanma oranlarının aşağıdaki gibi değiştiği sonucu elde edilmiştir:

 

Projelerin zamanında tamamlanma ve geciken projelerin gecikme süresi dağılımları aşağıdaki gibidir:

Projelerin bütçesinde tamamlanma ve bütçe aşıldı ise bütçe aşım yüzdeleri aşağıdaki gibidir:
 

Projelerin belirlenen kapsama uygunluğu ile ilgili değerlendirme ise aşğıdaki gibi gerçekleşmiştir:​

 

Proje Başarı Faktörleri:

 Projenin başarı ile sonuçlanmasında en çok etkisi olduğunu düşünülen 3 faktör;

  • Net belirlenmiş gereksinimler
  • Doğru ve etkili planlama
  • Üst yönetim desteği

 

 Projenin başarısızlık ile sonuçlanmasında en çok etkisi olduğunu düşünülen 3 faktör;

  •  Eksik belirlenmiş gereksinimler
  •  Gerçekdışı beklentiler
  •  Kaynakların yetersiz olması

İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ
Merdivenköy Mah. Dikyol Sk. No:2 Business İstanbul B Blok İç kapı No:179 Ofis No: 12 Kadıköy / İstanbul

ipyd@ipyd.org

0 850 888 95 86 / Faks:0 850 888 95 86

İstanbul Proje Yönetimi Derneği © 2018 | tüm hakları saklıdır.