Telefon
0 850 888 95 86
E-Posta
ipyd@ipyd.org
TR | ENG
İlgi Grupları Hakkında

Farklı alanların, farklı disiplinlerin bir araya gelmesi ile oluşan “sinerji” tüm dünyada, her alanda başarının temsilcisi. Dün olmayan bugün, bugün olmayan yarının ana farkındalığında disiplinler arası etkileşim belirleyici olmakta.

Proje yönetiminin ülkemizde gelişmesi için öncelikle dünyada bugüne kadar yapılmış olan çalışmaların öğrenilmesi, edinilen deneyimlerden yararlanılması ve bütün bu bilgi birikiminin ülkemizin çalışma kültürü ve iş yapma biçimleri ile harmanlanması gerekmekte.

Projeleri planlayarak ve yöneterek, iş için ortak bir anlayış ve genel bir bakış açısı geliştirmek mümkün. Kısıtlı kaynakların en etkin şekilde kullanılabilmesi, doğru planlama paralelinde etkin ve ihtiyaçlara uygun denetim, ancak bu şekilde mümkün olabiliyor.

Proje yöneticiliğinin tüm disiplinlerde bir meslek olarak kabul görmesini sağlamak, proje yönetiminin teori ve uygulamalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak, proje yönetiminde profesyonelliği ve kaliteyi teşvik etmek, etik kuralların, mesleki standartların ve akreditasyon koşullarının geliştirilmesini ve korunmasını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Derneğimiz; ilgi gruplarımız ve bu gruplarımızın düzenlediği etkinliklerle pek çok farkındalığı, tüm katılımcılarımız ile paylaşmakta …

İlgi Gruplarımız aracılığı ile; üyelerimiz ve tüm katılımcılarımız ile uzun süreli stratejik bir AKIL birliği kurmak amacındayız …

İlgi Gruplarımız:


- P3O (Proje, Program ve Portföy Ofisleri) İlgi Grubu

- Çevik Yazılım Geliştirme İlgi Grubu

- İnşaat İlgi Grubu

-Türkiye' de Proje Yönetimi 

- Yönetimde Farklı Yaklaşımlar

İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ
Merdivenköy Mah. Dikyol Sk. No:2 Business İstanbul B Blok İç kapı No:179 Ofis No: 12 Kadıköy / İstanbul

ipyd@ipyd.org

0 850 888 95 86 / Faks:0 850 888 95 86

İstanbul Proje Yönetimi Derneği © 2018 | tüm hakları saklıdır.