Telefon
0 850 888 95 86
E-Posta
ipyd@ipyd.org
TR | ENG
PYO Kurulumu, Araç Seçimi ve Uyarlaması

Başlıklar

 

 • PYO Nedir/Türleri
 • Neden PYO kurmalıyız?
 • PYO Temel Bileşenleri ve Görevleri
 • PYO Kurulum Süreci
 • Araç Seçim
  i/Uyarlaması
 • PYO Değerlendirme

 

 

PYO Nedir/Türleri 

Proje Yönetim Ofisi (PYO) projeyle ilgili yönetişim süreçlerini standartlaştıran, kaynak, metodoloji, araç ve tekniklerin paylaşılmasını kolaylaştıran bir yönetim yapısıdır.’  

 

PYO

Rol ve Görevleri

Destekleyici

 • Danışman rolündedir
 • Bilgi havuzu olarak görev yapar
 • Standart şablonlar , en iyi uygulamalar, klavuzlar oluşturur
 • Eğitimler düzenler, öğrenilmiş dersleri paylaşır
 • Projeler üzerinde kontrolü düşüktür

Kontrolcü

 • Destek sağlar
 • Proje yönetim metodolojilerini, araçlarını oluşturur ve benimsetir
 • Metodoloji ve araç uyumluluğunu denetler
 • Projeler üzerinde kontrol orta düzeydir

Yol Gösterici

 • Projeleri doğrudan yönetirler
 • Projeler üzerinde kontrol yüksektir
 

 

 

 Neden PYO kurmalıyız?

 • Sınırlı kaynak kapasitesi ve optimizasyon ihtiyacı
 • Standart metodoloji ihtiyacı
 • Portföy, program, proje görünürlüğünün arttırılması
 • Sahiplik ve hesap verebilirlik gereksinimi
 • Projeler ve ekipler arası bilgi paylaşımı ve iletişim
 • Proje başarısızlıklarının engellenmesi

PYO Temel Bileşenleri ve Görevleri

 İnsan

 • Üst Yönetim Desteği ve Geri Bildirim
 • Proje Yöneticileri için Koçluk ve Danışmanlık
 • Proje Yöneticileri ve Proje Ekibi Eğitimleri

Süreç:

 • Proje Seçme ve Önceliklendirme Süreci
 • Proje Yönetim Süreci
 • Proje Sonrası Değerlendirme Süreci
 • Proje Yönetim Kontrol süreçleri (Kapsam, Risk, Sorun, Kalite Güvencesi)

Araç:

 • Proje Yönetim Araçları ve Bilgi Sistemi
 • Şablonlar, Kılavuzlar, Kontrol Listeleri

 

PYO Kurulum Süreci

 Planlama ve Strateji Belirleme

 • Mevcut yapının analizi ve Organizasyon Kültürünün anlaşılması (İnsan/Süreç/Araç)
 • İyileştirilebilir ve eksik noktalar için çözüm önerileri
 • Stratejilerin belirlenmesi
 • Yol Haritasının oluşturulması

 Önemli Noktalar

 • Doğru ekibi kur
 • Üst Yönetim Desteğini al (hızlı dönüşler)
 • Güven ortamını oluştur (İnsan—>Dedikodu—>Direnç)
 • Bak, dinle, hisset ve dahil et (destekçiler yarat)
 • Hard power’ı sona sakla
 • Mevcut insan kaynağı, süreç ve araçları değerlendir
 • Gerçekçi planlama yap

 Uygulama

 • Metodolojinin oluşturulması
  • Proje Seçme ve Önceliklendirme Süreci
  • Proje Yürütme ve Kontrol Süreçleri
  • Proje Sonrası Değerlendirme Süreci
  • Standart  Şablonlar, Kılavuzlar, Kontrol Listeleri
 • Proje Yönetim Aracı Uyarlaması ve Süreç Otomasyonu
 • Raporlama
 • Eğitimler, Koçluk ve Mentörlük

 

Proje Portföy Yönetim Süreçleri

 

Araç Seçimi/Uyarlaması

 • Portföy ve Program yönetim altyapısı
 • Önceliklendirme ve skorlama desteği
 • Kaynak Yönetimi ve optimizasyonu
 • Talep Yönetimi
 • Finansal Yönetim
 • Zaman Yönetimi
 • Agile Desteği
 • Rol bazlı Dashboard ve Raporlama yapısı
 • Özelleştirme kolaylığı ve uyarlama/destek maliyeti
 • Vendor desteği
 • Raporlama
 • Üst Yönetim Raporlaması
 • İş Birimi Raporlaması
 • IT Kapasite Raporlaması
 • Proje Performans/Statü Raporlaması
 • Metodoloji Uyumluluk ve Anomali Raporlaması

 

Önemli Noktalar

 

 • Raporlamaya hemen başla, çalışmalara paralel olarak raporlarını geliştir
 • Görsel ve kolay anlaşılır tasarımlar kullan
 • Sayısal veriler ve istatistikleri kullan
 • Doğruluğundan emin ol
 • Gereksiz raporlamalardan uzak dur
 • Esnek ol, revize et

 

Yol Haritası

Yönetme

 •  Proje Yönetim Olgunluk Seviyesinin ölçümlenmesi ve yeni stratejilerin belirlenmesi
 • Üst yönetime koçluk ve destek
 • Ekipler ve Paydaşlar için Sürekli Eğitim
 • Süreç ve Araçların Sahipliği
 • Proje Yönetim Süreçlerinin Güncellenmesi ve Desteği
 • Performans/Statü Bildirimleri ve Raporlamalar
 • Metodoloji Uyumluluk Kontrolü ve Raporlaması
 • Anomali Kontrolleri ve Raporlaması
 • Uygulama ve Servis Portföyleriyle Entegrasyon
 • Veri Analitiği ve Makine Öğreniminin dahil edilmesi(Talep Tahminleme, Proje Başarı Tahminlemesi, Proje Takım Analizi, Önceliklendirme ve Zamanlama Optimizasyonu)

PYO Değerlendirme

İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ
Merdivenköy Mah. Dikyol Sk. No:2 Business İstanbul B Blok İç kapı No:179 Ofis No: 12 Kadıköy / İstanbul

ipyd@ipyd.org

0 850 888 95 86 / Faks:0 850 888 95 86

İstanbul Proje Yönetimi Derneği © 2018 | tüm hakları saklıdır.