Telefon
0 850 888 95 86
E-Posta
ipyd@ipyd.org
TR | ENG
Projelerde Başarısızlık Maliyetlerini Nasıl Azaltırız ?

Projelerde kalite, projenin sonunda ortaya çıkacak ürün veya hizmetin müşteri istek ve beklentilerini tam olarak karşılaması için, kurumun belirlediği kalite politikası, hedeflerine uygun, projenin belirlenen maliyeti ve zamanı içinde kalarak, proje süreçlerinin yönetilmesidir.


Projenin sonunda ortaya çıkan ürünün kaliteli olması, pahalı olması anlamını taşımaz, ürün kapsamında belirlenen kriterlere uygun olması anlamını taşır. Ayrıca marka ve kalite kavramlarını da karıştırmamak gerekir. Kalite bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan, özelliklerinin toplamıdır.
Proje başlatma ve planlama süresince, proje sonucunda oluşacak ürünün veya hizmetin kalitesi için;

Proje detay planı,

İş programının oluşturulması ve güncel tutulması, 

Proje ekibi için gereken eğitimlerin planlaması ve verilmesi (Kalite Önleme Maliyetleri “Prevention Costs”). 

Anahtar performans göstergeleri, kalite kontrol ve ölçümleme kriterlerinin belirlenmesi, raporlama sistemi, bilgi toplama sistemi, proje belgeleri(Kalite Değerlendirme Maliyetleri “Assessment Costs”) için yapılması gereken çalışmalar yapılmazsa, proje yürütme süresince karşımıza çıkan, verimlilik düşüşü, sorumluluk almamak ve tanımlanan sonuçları elde etmemek, yeniden yapmak (Başarısızlık Maliyetleri “Failure Costs”). Müşteri beklentilerine uymayan sonuçlar nedeni ile müşteri şikâyetlerinin çok olması, hataların müşteri tarafından bulunması, garanti (Dışsal Maliyetler “External Costs”) gibi aslında planlamadığımız işler ve zaman kayıpları ile karşı karşıya kalırız.

Örneğin; 

Proje başlatma ve planlama adımlarına yeterli zaman ayrılmayan projelerde,  proje yürütme aşamasında proje ekibi zamanlarının büyük bir kısmını hata düzeltmekle, işlerin gecikme nedenlerini araştırmakla, düzeltmekle, yeniden yapmakla geçirirlerken proje yöneticisi; Proje Sponsor’undan bütçe, kaynak zaman talep eder aynı zamanda paydaşlardan, müşteriye projenin gecikmesi ile bilgiler vermek zorunda kalır. Yapılan istatistiklere göre; Proje yürütme aşamasında, proje ekibinin zamanının 1/3’ünü boşa harcadığı ve bu oranın giderek arttığı ortaya çıkmıştır.
 
Sonuç olarak; 

Özellikle kurumlara, kayıp olarak görünen proje başlatma ve planlama çalışmaları, yürütme ve kontrol aşamalarında ortaya çıkacak başarısızlık ve dış maliyetleri en aza indirmek, müşteri isteklerine uygun ve kaliteli bir ürün veya hizmet üretmek için uygulanması gereken bir yöntemdir. Kalite Yönetimi yapılan işlerin etkinliğinin, esnekliğinin ve rekabetçi gücünün artırılmasının bir yoludur. Proje yöneticisi, kalite sürecinde çok önemli bir role sahiptir. Kalite ölçümünde temel olarak kullanıcının aldığı ürün veya servisten memnuniyeti kabul edilebilir.
 

bircan.sesen@ipyd.org
 


Bircan ŞEŞEN

İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ
Merdivenköy Mah. Dikyol Sk. No:2 Business İstanbul B Blok İç kapı No:179 Ofis No: 12 Kadıköy / İstanbul

ipyd@ipyd.org

0 850 888 95 86 / Faks:0 850 888 95 86

İstanbul Proje Yönetimi Derneği © 2018 | tüm hakları saklıdır.