Telefon
0 850 888 95 86
E-Posta
ipyd@ipyd.org
TR | ENG
Proje Yönetiminin Strateji Yönetimine Kattığı Değerler

Bugün sizinle strateji yönetimi ile proje ve program yönetimi arasındaki ilişkinin önemi üzerinde duracağız. Strateji, farkı yaratmaktır. Aynı müşteriye, rakiplere oranla çok daha farklı yararları olan çözümler sunabilmektir. Bunun için her organizasyon iş süreçlerini yeniden gözden geçirmeli, günlük işlerindeki verimliliği artırmalıdır. Ancak günümüzün rekabet dünyasında verimlilik artışı da yeterli olmamakta, içe dönük iyileştirme çabasından öteye gitmemektedir. Oysa strateji, önce dışarıyla, daha sonra içeriyle ilgili bir konudur. Strateji, müşteri tercihlerindeki değişimleri görebilmek, çalışma alışkanlıklarındaki değişimleri gözleyebilmek ve müşteriye rakiplerin sunamayacağı çok farklı yararlar sunabilmektir. Her organizasyonun bu konuya çok ciddi zaman ve emek harcaması gerekir.

Günümüzde, organizasyonları çevreden bağımsız olarak incelemek imkânsızdır. Firma girdileri kullanır, rakipler ile hammadde, işgücü, pazar payı ve kredi olanakları için çarpışır. Kar ederek satabileceği ürünler üretmelidir. Pazar isteklerini karşıladığı gibi, değişen pazar düzeni, sosyal düzen, insanların isteklerinin değişmesi gibi olaylarla da ilgilenmeli ve bu değişimlere kendini uydurabilmesi gerekmektedir.

Değişime uyum sağlayabilmek için yeni projeler yapılmalıdır. Değişim rutin yapılan işler ile yapılamaz. Proje yönetimi burada devreye girer, proje yönetimi geleneksel bakış açısına göre bir projenin yönetimidir. Bir organizasyonda birçok proje farklı yöneticiler tarafından yönetilirken gözden kaçan bütünleşme adımları organizasyonları zarara sokunca, çözüm olarak birbirleri ile ilgili projelerin birlikte yönetilmesi gerekliliği ortaya çıkmış ve adına program yönetimi denmiştir.


Organizasyonlar projelerini belirlerken;

    Seçilen projelerin, stratejik sistem hedeflerimize kattığı değer,

    Projelerin bütünleştirme adımlarının belirlenmesi,

    Programların belirlenmesi,

    Program yöneticilerinin, proje yöneticilerinin ve proje ekibinin proje önemine göre belirlenmesidir. 


Projelerin önceliklerini belirlerken koyduğumuz kriterlerin ölçülebilir olması gerekir. Organizasyonlarda günlük işleri adresleyen projelerin dahi stratejik hedeflere değer kattığını gözden kaçırmamalıyız. Örneğin; Network erişiminin yaygınlaştırılması ve performans arttırılması ile ilgili bir projenin günümüz rekabet ortamında internet erişiminin öneminden dolayı direk stratejiyi etkilediği yapılan bir araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, stratejik hedefi ürettiği ürünün Pazar payını % 10 yükseltmeyi hedefleyen bir organizasyonunun yapması gereken faaliyetler;

    Rakiplerini, müşterilerini ve organizasyonunu SWOT analizi yaparak güçlü ve zayıf yönleri belirleyip, faaliyetler planlaması,

    Ürettiği ürünün hepsini satamıyor ise, satış politikasını iyileştirecek, müşteri portföyünü genişletecek projeler yapması,

    Üretim süreçlerini gözden geçirerek üretimin artışını sağlamaktır.

Sonuç olarak; organizasyonların stratejileri, uzun vadeli amaç ve hedeflerin, kuruluşun tümünü ilgilendiren geniş kapsamlı politikalarının amaçlara ulaşılmasına yarayan mevcut planlarının bütünüdür. Bu planların proje ve programlar yardımı ile yürütülmesi, organizasyonların, rakiplerine oranla daha iyi duruma geçmesini sağlar. Bu durumun sürekliliği planların gerçekleşmesine bağlıdır, planların gerçekleşmesindeki başarı ise doğru zamanda, doğru projeleri, doğru program altında toplamak ve mükemmel proje yönetimi yapmaya bağlıdır.


 


Bircan ŞEŞEN

İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ
Merdivenköy Mah. Dikyol Sk. No:2 Business İstanbul B Blok İç kapı No:179 Ofis No: 12 Kadıköy / İstanbul

ipyd@ipyd.org

0 850 888 95 86 / Faks:0 850 888 95 86

İstanbul Proje Yönetimi Derneği © 2018 | tüm hakları saklıdır.