Telefon
0 850 888 95 86
E-Posta
ipyd@ipyd.org
TR | ENG
Proje Takımı ve Proje Yöneticisi

Projelerin başarısı Proje Yönetici’lerinin olduğu kadar proje çalışanlarının “takım” olarak çalışması ile yakından ilgilidir. Proje ekibinin, “Proje Takımı” olabilmesi için gereken  koşullardan en önemlileri; yönetimin desteği, proje yöneticisinin liderliği ve ekip seçilirken dikkat edilmesi gereken noktalardır. Bu yazıda, proje yöneticisinin liderliği ve takım çalışması arasındaki etkileşim üzerinde duracağız.


Liderlik; bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak diğerlerini yönlendirme ve onlara rehberlik etme yeteneği ve yetkisidir. Liderler, ekip arkadaşlarını motive etme ve onların kendi bakış açıları kadar organizasyonun kurallarına ve politikalarına uymasını sağlama gücüne de sahip olmalı, yanlıştan doğruyu ayırmanın zor olduğu yerde birçok gri alanlarda her zaman ekibini en doğru cevaba yönlendirmeli ve cevabın etik olmasına dikkat etmelidirler. Amaç; birlikte yürütülen çalışmalarda başarılı sonuçlar elde etmektir.

Proje Yöneticisi’nin performansı biraz da projede çalışan kişilerin performansına bağlıdır. Proje yaşam döngüsü boyunca oluşan riskler ve değişim nedeniyle Proje Takımı; ortak bir amacı hedefleyen, birbirlerinin beceri ve bilgilerini paylaşan, birbirini tamamlayan ve yardımlaşan insanlardan seçilmelidir. Ayrıca; Proje Takımı’nın, üst yönetim tarafından eğitim ve ihtiyaçları karşılanarak desteklenmesi ve proje kapsamının iyi tanımlanarak proje ile bütünleşmesi sağlanırsa Proje Yöneticisi’nin işi oldukça kolaylaşır.

Proje Takımı başarılarında en önemli konulardan biri; proje çalışanlarının rol ve sorumluluklarının iyi  belirlenmiş olması ve bu bilgi çalışanlar ile paylaşılırken her bireyin yaptığı işin diğerini etkileyeceği konusu  çok  iyi anlatılmalıdır. Proje Yöneticisi, liderlik becerisini, Proje Takımı’nı takip etme seviyesini belirlerken kullanmalıdır. Proje çalışanlarının yaptığı işleri; ekibin bilgi, teknik becerisine ve kişilik özelliklerine göre takip etmelidir. 

Örneğin; ilk kez çalıştığı kişiler veya işe yeni başlayan kişiler varsa, her akşam ve detaylı seviyede bir takip gerektirirken, daha önce birlikte çalıştığı kişileri takip etme seviyesi daha az detaylı, kıdemli çalışanlara ise sadece işi delege etmekle yürütülebilmelidir. Bu çalışma disiplini, Proje Yöneticisi’nin performansını da arttıracaktır.

 Sonuç olarak ;

Proje Yöneticisi liderlik becerisini, Proje Takımı’nı en iyi şekilde oluşturma ve yönetme için kullandığında; takım başarısı için çalışanlar birbirlerini destekler, iletişim ve yeni fikirler ortaya çıkar, konularında uzman kişilerin bulunması sorunların çözümünü kolaylaştırır, takım elemanları performanslarını beklentilerle rahatça karşılaştırabildiklerinden geri besleme daha anlamlı bir sonuç verir ve projelerin  başarılı olma oranı artar.

bircan.sesen@ipyd.org
 


Bircan ŞEŞEN

İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ
Merdivenköy Mah. Dikyol Sk. No:2 Business İstanbul B Blok İç kapı No:179 Ofis No: 12 Kadıköy / İstanbul

ipyd@ipyd.org

0 850 888 95 86 / Faks:0 850 888 95 86

İstanbul Proje Yönetimi Derneği © 2018 | tüm hakları saklıdır.