Telefon
0 850 888 95 86
E-Posta
ipyd@ipyd.org
TR | ENG
Mükemmel Proje Takımlarıyla Mükemmel Proje Yönetimine Doğru

Bu yazımda, Başarılı bir projemizin sonuçlarından kısaca bahsetmek istiyorum.
İstanbul Proje Yönetim Derneği (IPYD) gönüllü çalışanlarının tamamladığı projelerden biri olan “Ulusal Proje Yönetim Ödülü” için kurumlara katılım duyurusu “Dinamikler-2007” konferansında yapıldı. İlk ödül  4-5 Nisan’da yapılan “Dinamikler-2008” konferansında kazanan projeye verildi.

Proje yürütme aşamasında, proje ekibi olarak; “Mükemmel proje takımlarıyla mükemmel proje yönetimine doğru” sloganından yola çıkarak, oluşturduğumuz modelin beklentileri ve talepleri yeterince karşılamış olmasına dikkat ettik.
Bu temel fikirden hareketle, projelerin nasıl büyük başarılara doğru ilerlediğini belirlemek için dokuz ölçüt oluşturduk. Temel yapı özellikle basit tutuldu. Amaç; pratikte standart olarak hizmet edecek ve mükemmel proje yönetimine kılavuz sunacak bir model oluşturmaktı. Hedef; yönetim teorileri ve kavramları kalabalığı içerisinde boğulacak tamamen yeni “moda” bir model geliştirmek değildi.

“Proje Mükemmellik” modeli dokuz değerlendirme ölçütünü iki ana bölüme ayırdık;
 “Proje Yönetimi” ve “Proje Sonuçları”.

Ödül için başvuran projelerin başvuru dokümanında genel olarak;
 

Proje Yönetimi başlığı altında; proje yürütürken liderlik davranışları ekibe nasıl ilham verdi? Proje ekip üyelerinin katılımı nasıl sağlandı? Var olan kaynaklar gerçekten etkili ve verimli kullanıldı mı? Süreçlerin önem derecesi proje içinde nasıl belirlendi ve kontrol edildi? Sorularının cevapları veProje Sonuçları başlığı altında; müşteri beklentileri ve memnuniyeti, proje ekibi çalışması ve kazanımlar, tüm paydaşların memnuniyeti, proje performans göstergelerine ait ölçülebilir bilgilerin olması gerekmektedir.

Yarışmaya katılan projeleri değerlendirecek komite üyelerinin sorumlulukları,  Ulusal Proje Yönetimi Ödül sürecini tasarlamak, sürekli iyileştirmek, değerlendirici ekipleri belirlemek ve eğitim almalarını sağlamak, ödülü yaygınlaştırıcı ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, tanıtım faaliyetlerinin sonuçlarını izlemek,  ödül faaliyetlerini planlamak, yürütmek, geri bildirimleri almak ve değerlendirmektir.

Sonuç olarak; 

Ulusal Proje Yönetim Ödülü, önemli bir prestij sembolüdür. Ödülü kazananlar kamuoyuna duyurulur, şirket dokümanlarında ve yayınlarında “Ulusal Proje Yönetimi Ödülü" logosunu kullanarak en başarılı proje takımlarından birisi olduklarını gösterme olanağına sahip olurlar. Biz de IPYD Ödül Komitesi olarak, başarılı projeler için talepler arttıkça sloganımızı söylemeye devam ederiz. 

Mükemmel proje takımlarıyla mükemmel proje yönetimine doğru
 


Bircan ŞEŞEN

İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ
Merdivenköy Mah. Dikyol Sk. No:2 Business İstanbul B Blok İç kapı No:179 Ofis No: 12 Kadıköy / İstanbul

ipyd@ipyd.org

0 850 888 95 86 / Faks:0 850 888 95 86

İstanbul Proje Yönetimi Derneği © 2018 | tüm hakları saklıdır.