Telefon
0 850 888 95 86
E-Posta
ipyd@ipyd.org
TR | ENG
İlk Ders: BT Proje Yönetimine Giriş

BTHaber, Türkiye’nin Bilişim Sesi olma vizyonuyla teknolojideki gelişmeleri takip eden, sektördeki stratejileri ve yatırımları yönlendiren bir kılavuz olarak bilinmektedir. Bu yazı dizisinde, kılavuzumuza yeni bir bölüm ekleyerek, şirket stratejilerinin hayata geçirilmesinde artık kaçınılmaz bir yaklaşım olan proje yönetimi metodu ve uygulamalarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Yazı dizisine, hem Proje Yönetimi’nin hem de bu dizinin ortaya çıkış nedenini de vurgulamak üzere “Proje yönetimi niçin gereklidir?” ve “BT şirketlerine neler katar?” sorularına cevap arayarak başlamak istiyorum.

BT sektöründeki şirketler teknolojik gelişme ve küreselleşmeyle gelen ulusal ve uluslararası rekabet ortamında varlığını sürdürebilmek, servis ve hizmet kalitesini yükseltmek, iş sürekliliğini sağlamak gibi nedenlerle sürekli “yeni proje”ler geliştirmek ve fark yaratmak zorundalar. Fakat “yeni proje”ler fırsatları olduğu kadar beraberinde riskleri de getirmekte ve doğru yönetilmeyerek başarısız olduğunda şirketleri zor duruma sokmaktadır. Bu nedenle proje yönetimi projelerin belirlenen maliyet, zaman ve kalite hedeflerine ulaşaması için gereklidir.

Peki, projeler doğru metodlarla yönetildiği takdirde BT şirketlerine hangi değerleri katmaktadır? PMSolutions şirketinin araştırma kolu olan CBP bu konuda bir araştırma yapmış. Araştırmaya katılan firmalara sorulan ilk soru: “Proje yönetimi şirketinize değer katıyor mu?” Sektördeki firmaların %97’i oruya “evet” demiş; sadece %3’ü “çok az“ cevabını vermiş. “hayır” diyen şirket yok! Aynı araştırmada “Proje yönetimi hangi konularda şirketinize değer katar?” sorusuna verilen cevaplarda ilk üç sırayı müşteri memnuniyetinde artış, projelerin stratejik hedeflere uygunluğu ve bütçe hedefinin tutturulması almış. Değer katan diğer faktörler ve oranları şöyle sıralanmış:

 

Müşteri memnuniyetinde artış  38%
Projelerin stratejik hedeflere uygunluğu  37%
Bütçe hedefinin tutturulması  33%
Zaman planının performansında artış  32%
Kalitede artış   32%
Yatırımın geri dönüşü     28%
Proje takımının verimliliğinin arttırılması     23%
Zaman hedefinin tutturulması 22%
Proje teslimatlarındaki hata oranının azaltılması  13%
Listeyi farklı disiplindeki tarafların yönetiminde kolaylık, değişikliklerin yönetilebilmesi gibi faktörlerle uzatmak mümkün. Fakat proje yönetimini, şirketlerin vazgeçebileceği bir unsur olarak ele almak artık pek mümkün görünmüyor.


Şirin M. Aktaş

İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ
Merdivenköy Mah. Dikyol Sk. No:2 Business İstanbul B Blok İç kapı No:179 Ofis No: 12 Kadıköy / İstanbul

ipyd@ipyd.org

0 850 888 95 86 / Faks:0 850 888 95 86

İstanbul Proje Yönetimi Derneği © 2018 | tüm hakları saklıdır.