Telefon
0 850 888 95 86
E-Posta
ipyd@ipyd.org
TR | ENG
DİNAMİKLER 2017 ÇAĞRILI KONUŞMACI BAŞVURULARI BAŞLADI

İstanbul Proje Yönetimi Derneği tarafından organize edilen 18. Uluslararası Proje Yönetimi Kongresi DİNAMİKLER 2017, 12-15 Nisan 2017 tarihlerinde Hilton Kozyatağı Otel İstanbul'da gerçekleştirilecektir. 

Kongrenin amacı, proje yönetimi alanındaki akademik ve teknolojik gelişmelerin tartışılması, güncel araştırma-geliştirme bulgularının paylaşılması, proje yönetimi süreçlerinde elde edilen kazanımların aktarılmasıdır. Kongre çerçevesinde, uluslararası ölçekte kamu ve özel sektör kuruluşu temsilcileri ile akademisyenleri bir araya getirerek, bilgi paylaşımı ve tartışma platformu oluşturması hedeflenmektedir. 

Kongre programı kapsamında davetli konuşmacılar çalıştay, paralel ve genel oturumlarda yapacakları sunumlar ile yer alacaklardır. Ayrıca kongre programı kapsamında Proje Yönetimi Profesyonelleri de kendi bilgi ve tecrübelerini aktarabilecekleri sunumlarıyla kongrede çağrılı konuşmacı olarak yer alabileceklerdir. 

Proje yönetimi konusundaki bilgi ve birikimleriniz, proje yönetimi alanında çalışan profesyonellere ve akademisyenlere değer katacağına inanmaktayız. Kongremize değerli katkı sağlayacağını inandığımız sizleri, çağrılı konuşmacı olarak kongremizde görmekten mutluluk duyacağız. 

Derneğimizle ilgili daha detaylı bilgiye www.IPYD.org adresinden, kongremiz ve konuşmacı çağrısı ile ilgili güncel bilgilere ise www.dinamikler.org adresinden ulaşabilirsiniz. Her türlü soru ve görüşünüz için bizimle bağlantıya geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

 

DİNAMİKLER 2017 Kongre Konuları:

Teknik Proje Yönetimi / Technical Project Management

- Çevik Uygulamaları / Agile Practices

- Veri Toplama ve Modelleme / Data Gathering and Modeling

- Kazanılmış Değer Yönetimi / Earned Value Management

- Yönetişim (Proje, Program, Portföy) / Governance (Project, Program, Portfolio)

- Yaşam Döngüsü Yönetimi (Proje, Program, Portföy, Ürün) / Lifecycle Management (Project, Program, Portfolio, Product)

- Performans Yönetimi (Proje, Program, Portföy) / Performance Management (Project, Program, Portfolio)

- Gereksinim Yönetimi ve İzlenebilirlik / Requirements Management and Traceability

- Risk yönetimi / Risk Management

- Zamanlama Yönetimi / Schedule Management

- Kapsam Yönetimi (Proje, Program, Portföy, Ürün) / Scope Management (Project, Program, Portfolio, Product)

- Zaman, Bütçe ve Maliyet Tahmini / Time, Budget and Cost Estimation

- Proje, Program, Portföy ve Ürün Yönetiminde Metotlar, Teknikler ve Araçlar / Mothods, Technics and Tools in Project, Program, Portfolio and Product Management

- Proje Yönetiminde Bilgi Teknolojileri (örneğin, Otomasyon, Bina Bilgi Modelleri, Karar Destek Sistemleri) /  Information Technology in Project Management (eg, Automation, BIM - Building Information Models, Decision Support Systems)

- Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme / Education and Lifelong Learning

 

Liderlik / Leadership

- Beyin Fırtınası / Brainstorming

- Koçluk ve Mentorluk / Coaching and Mentoring

- Çatışma Yönetimi / Conflict Management

- Duygusal Zeka / Emotional Intelligence

- Etkileme / Influencing

- Kişilerarası Beceriler / Interpersonal Skills

- Dinleme / Listening

- Müzakere / Negotiation

- Problem Çözme / Problem Solving

- Takım Oluşturma / Team Building

 

Stratejik ve İşletme Yönetimi / Strategic and Business Management

- Yönetim ve Gerçekleştirme Faydaları / Benefits Management and Realization

- İş Zekası / Business Acumen

- İş Modelleri ve Yapılar / Business Models and Structures

- Rekabet Analizi / Competitive Analysis

- Müşteri İlişkileri ve Memnuniyeti / Customer Relationship and Satisfaction

- Sanayi Bilgi ve Standartlar / Industry Knowledge and Standards

- Yasal ve Yasal Uygunluk / Legal and Regulatory Compliance

- Pazar Farkındalık ve Koşullar / Market Awareness and Conditions

- Operasyonel Fonksiyonlar (örneğin Finans, Pazarlama) / Operational Functions (e.g. Finance, Marketing)

- Stratejik Planlama, Analiz, Hizalama / Strategic Planning, Analysis, Alignment

- İnovasyon Yönetimi / İnnovation Management  

- Proje Finansman Modelleri / Project Financing Models

- Sürdürülebilirlik / Sustainability 

- Teknoloji ve Bilgi Transferi Modelleri / Technology and Know-How Transfer Models

 

Önemli Tarihler:

06 Ocak 2017 : Konuşmacı adayı başvuruları için son tarih

20 Ocak 2017 : Kabul edilen konuşmacılar için geri bildirim yapılması 

17 Şubat 2017 : Sunumların teslimi için son tarih 

17 Mart 2017 : Sunum değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi

 

Format ve Önemli Konular:

- DİNAMİKLER 2017, bilimsel kongre niteliği taşımamaktadır.

 

Konuşmacı Başvurusu:

- Kabul edilen konuşmacı bilgileri www.dinamikler.org adresinde ve kongre kitabında yayınlanacaktır. 

- Kabul edilen konuşmacılar için kongre katılım ücreti İPYD üyeliği bulunan konuşmacılar için 200TL diğer konuşmacılar için 400TL'dir. Katılım ücretlerine KDV eklenecektir. Söz konusu kayıt ücreti en geç 17 Şubat 2017 tarihine kadar bildirilecek olan banka hesabına yatırılmalıdır. 

 

Sunum Özeti ve Sunumlar :

- Sunum özetleri 100-250 kelime arasında İngilizce ve Türkçe olarak iletilmelidir.

- Sunum özetleri www.dinamikler.org adresinde ve kongre kitabında yayınlanacaktır. 

- Sunumlar için kabul edilen diller Türkçe ve İngilizcedir. 

- Sunumlar kongre konularına uygun olan tecrübe ve bilgi birikimi aktarımına yönelik olmalıdır. 

- Tüm sunumlar kalite ve uygunluk açısından kongre komitesi tarafından değerlendirilecektir. 

- Sunumlar konuşmacılara bildirilen sürede tamamlanacak şekilde planlanmalıdır.

- Sunumlar konuşmacılara iletilen sunum formatına uygun şekilde hazırlanmalıdır. 

- Sunumlarda ürün, marka, firma anlatımları yer almamalıdır.

- Sunum formatına uygun olmayan ve/veya geç teslim edilen sunumların kongre programına alınıp alınmaması kongre komitesinin kararına bağlıdır.

 

Saygılarımızla,

DİNAMİKLER 2017 Teknik Program Kurulu

 

DİNAMİKLER 2017 | www.dinamikler.org 

İstanbul Proje Yönetimi Derneği | www.IPYD.org 

İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ
Merdivenköy Mah. Dikyol Sk. No:2 Business İstanbul B Blok İç kapı No:179 Ofis No: 12 Kadıköy / İstanbul

ipyd@ipyd.org

0 850 888 95 86 / Faks:0 850 888 95 86

İstanbul Proje Yönetimi Derneği © 2018 | tüm hakları saklıdır.