Phone
0 850 888 95 86
E-Mail
ipyd@ipyd.org
TR | ENG
Matruşka Bebekleri

Değişen dünya, artan müşteri gereksinimleri ve gittikçe karmaşık hale gelen teknoloji şirketlerin rekabet edebilmek için strateji odaklı çalışmalarını zorunlu kıldı. Stratejik yaklaşımlara yönelen şirketler Proje Yönetimini de şirket kültürünün bir parçası haline getirmek zorunda olduklarını keşfetti.

Peki, Proje Yönetimi ile Şirket Stratejisi arasında nasıl bir bağlantı var, bunu biraz açalım. Bu amaçla 2005 yılında PMI tarafından yayınlanan bir makalede yer alan 5 ayrı vaka incelemesi ve PMI üyelerine sorulan 32 soruluk anketin sonuçlarına bakalım. Makalede, Şirket Stratejisinden Proje Yönetimine giden yolda en populer Rus hediyelik eşyası olan, içiçe geçmiş “Matruşka Bebekleri” gibi bir yapı görüyoruz. En iri bebeğimiz “Şirket stratejisi”, bu bebeğin içini “Portföy” bebeği dolduruyor. Bununda içi boş değil, sıradaki bebek “Program”. Bu bebeği de salladığımızda içinin boş olmadığını görüyoruz. İçinden son ve içi en dolu bebeğimiz “Proje” çıkıyor.  
Makale özetle diyor ki; Şirket Stratejisi demek bu stratejiye uygun Portföyü belirlemek, önceliklendirmek, Programlara bölmek. Herbir Programın içini de en küçük matruşka bebeği olan Projelerle doldurmak gerekiyor. Görülüyor ki; başarılı bir strateji “doğru projeleri yapmak”la, stratejilerin başarılı olması ise “projeleri doğru yapmak”la ilişkili.

Portföy Yönetimi :Şirket stratejisine uygun olan, şirketi hedeflerine götürecek olan “doğru” projelerin seçimi, bu projelerin önceliklendirilmesi ve doğru sırayla yapılması, şirket içinde kaynak, maliyet ve maliyetin geri dönüşü hesapları yapılarak yıllık bütçede bu projelere kaynak ayrılmasının sağlanması sorumlulukların tümünü içerir. Bu sorumlulukların adresi olarak da Proje Yönetim Ofisi gösterilir.

Program Yönetimi :Şirket içindeki birden fazla projenin bir merkezden kontrol edilerek planlanması, sınırlı sayıda şirket kaynağının bu projelere adil ve çakışmayacak şekilde dağıtılması, eş zamanlı olarak yürüyen tüm projelerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve raporlanması gibi sorumlulukları içerir. Bu sorumlulukların da adresi olarak da Proje Yönetim Ofisi gösterilir.

Proje Yönetimi :PMI’ın klasik tanımyla proje, belirli bir amaca yönelik, başlangıç ve bitiş noktası olan, kapsamı ve kaynakları açıkça  tanımlanmış aktiviteler bütünüdür. Proje yönetimi, projenin başlatılması, planlanması, uygulamaya alınması, paralelinde durum analizlerinin yapılmasını içeren ve proje ürününün kullanıcıya / müşteriye teslimiyle sona eren çalışmaların tümünü kapsayan süreçtir. Bu sürecin sahibi olarak Proje Yöneticisi gösterilir.


M. Şirin Aktaş

M. Şirin Aktaş

İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ
Merdivenköy Mah. Dikyol Sk. No:2 Business İstanbul B Blok İç kapı No:179 Ofis No: 12 Kadıköy / İstanbul

ipyd@ipyd.org

0 850 888 95 86 / Fax:0 850 888 95 86

İstanbul Proje Yönetimi Derneği © 2018 | tüm hakları saklıdır.